Konferencja SimSIC w Portugalii

Na zdjęciach: SimSIC 2022. Byliśmy (jeszcze jako WSEPiNM) współorganizatorem konferencji

Grupa pracowników i studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z naszej Akademii weźmie udział 22 i 23 maja w konferencji SimSIC zorganizowanej przez zaprzyjaźnioną Politechnikę w Beja, w Portugalii. Będzie to jedno z najważniejszych w tym roku europejskich wydarzeń mających na celu omówienie aktualnej sytuacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Tematem tegorocznej konferencji jest „Sztuczna inteligencja i cyberinteligencja”. Oto najważniejsze punkty programu:

SESJA OTWARCIA
Wpływ sztucznej inteligencji i cyberinteligencji na cyberbezpieczeństwo
Admirał Gameiro Marques, Urząd Bezpieczeństwa Narodowego (GNS); prof. Salvador Abreu, profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Évora; dr Nuno Coelho, Sędzia Doradca Trybunału Obrachunkowego; inż. Roberto Menna Barreto, Założyciel MB2Cyber ​​– Cybersecurity Threat Control.
SESJA TECHNOLOGICZNA
Wykorzystanie sztucznej inteligencji i cyberinteligencji w rozwiązaniach technologicznych cyberbezpieczeństwa
Inż. Gonçalo Pires, Palo Alto; inż. Rui Duro, Menedżer krajowy, Checkpoint; inż. Paulo Pinto, Menedżer ds. rozwoju biznesu, Fortinet.
SESJA PREZENTACYJNA CCC-ALENTEJO
„Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa Alentejo”
Prof. Rui Silva, Lab UbiNET w IPBeja (Członek CCC-Alentejo); dr Aníbal Reis Costa, CCDR-Alentejo; Dr David Simão, Prezes NERBE.
SESJA PRAWNA
Prawa podstawowe wobec sztucznej inteligencji i cyberinteligencji
Prof. Raquel A. Brizida Castro, profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lizbonie, José Magalhães, b. wiceminister i członek rządu w Ministerstwie Administracji Wewnętrznej i Ministerstwie Sprawiedliwości; prof. Pedro Dias Venâncio, profesor na Uniwersytecie Minho; prof. Pedro Miguel Freitas, profesor na Wydziale Prawa Universidade Católica.

W Pradze – o szkoleniach dla studentek i studentów pielęgniarstwa

W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu (VSZ) w Pradze rozmawialiśmy o praktycznych szkoleniach dla studentek i studentów pielęgniarstwa jako kontynuacji naszego wspólnego programu Safemedic. Uzgodniliśmy że szkolenia studentek i studentów w zakresie przeciwdziałania agresji ze strony pacjentów będą się odbywać zarówno w Pradze, jak i w Kielcach. Jeszcze w tym roku akademickim zorganizujemy wyjazd grupy naszych studentek i studentów do Pragi oraz przyjazd do Kielc eksperta w tej dziedzinie – dr Jaroslava Pekary z VSZ (czwarty z prawej) w celu przeprowadzenia szkolenia w naszej uczelni.

Wszystkie koszty szkoleń zostaną pokryte ze środków programu Erasmus+.

Portugalscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa

W naszej uczelni gościmy trzech portugalskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, z uczelni w Lizbonie i Beja. Na czele zespołu stoi prof. Rui Silva, ekspert Prokuratury Generalnej Portugalii i Interpolu ds. cyberbezpieczeństwa.

Tematy spotkań w naszej uczelni to wspólne projekty z tej dziedziny w ramach programów unijnych, materiały edukacyjne online dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wyjazdy studentów tej specjalności na szkolenia do portugalskich ośrodków specjalizujących się w zapobieganiu cyberprzestępczości.

Profesor Silva wygłosił także godzinny wykład na temat cyberbezpieczeństwa przeznaczony dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Nagranie wykładu znajduje się tutaj.

Na zdjęciu: portugalscy eksperci podczas pracy z koordynatorem programu Erasmus w naszej Akademii, mgr. Przemysławem Szczepańczykiem.

Międzynarodowa organizacja promuje nasze kursy

Ukazało się najnowsze wydanie biuletynu International Network for Health Workforce Education (Międzynarodowa Sieć Kształcenia Pracowników Ochrony Zdrowia) z siedzibą w Nikozji, na Cyprze. Stowarzyszenie promuje wśród swych członków pięć kursów online, w tym jeden (Safemedic) będący efektem projektu naszego autorstwa i jeden (StoryAidEU), który jest rezultatem projektu w którym braliśmy udział.

Wszystkie kursy polecamy uwadze obecnych i przyszłych pracowników ochrony zdrowia.

Oto tłumaczenie biuletynu:

Witam ponownie członków INHWE! Bierzemy udział w wielu projektach, które naszym zdaniem mogą być wykorzystywane przez dużą część naszej bazy członkowskiej, ponieważ mają one zazwyczaj charakter interprofesjonalny i koncentrują się na umiejętnościach przekrojowych. Ponieważ wielu członków może nie zawsze być na bieżąco z projektami, nad którymi pracujemy, a nawet tymi, które już ukończyliśmy, pomyśleliśmy, że przydatne może być ponowne przeanalizowanie stworzonych przez nas narzędzi, które mają zastosowanie dla Ciebie jako edukatora lub studentów, których uczysz:

VRHealthLeaders – Stworzyliśmy kurs e-learning dla nauczycieli, który ma na celu zapewnienie nauczycielom i trenerom wszystkich narzędzi potrzebnych do wdrożenia naszego kursu przywództwa w wirtualnej rzeczywistości. Ponadto kurs online ma na celu zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia i studentom symulowanego doświadczenia, aby nauczyć ich zdolności przywódczych, które można łatwo przenieść do praktyki.

StoryAidEU – Stworzyliśmy interaktywny wykład, który daje nauczycielom przykład warsztatu opowiadania historii, wykorzystuje niektóre z podstawowych narzędzi, które pomagają humanizować opiekę zdrowotną poprzez wykorzystanie opowiadania historii. Kurs online może być wykorzystywany przez studentów i praktyków opieki zdrowotnej do samodzielnej nauki lub jako asynchroniczna część kursu blended learning.

Digi4Health – Stworzyliśmy zestaw narzędzi, który zawiera repozytorium wszystkich materiałów szkoleniowych, które nauczyciele i trenerzy mogą wykorzystać do nauczania studentów o trwającej transformacji usług zdrowotnych. Dodatkowo, platforma e-learningowa może być wykorzystywana przez studentów do samodzielnej nauki we własnym zakresie.

SAFEMEDIC – Stworzyliśmy kurs online dla pracowników służby zdrowia i studentów, aby pomóc poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez zwiększenie ich umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

DIGI4ME – Opracowaliśmy kurs e-learningowy dla nauczycieli, który ma na celu zapewnienie nauczycielom i trenerom opieki zdrowotnej wszystkich narzędzi potrzebnych do wdrożenia programu nauczania DIGI4ME w ich instytucji.


David Smith
Dyrektor

Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Ponad 3 tysiące uczestników naszego kursu

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”, znajdujący się na internetowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” kończy 2023 rok z liczbą ponad trzech tysięcy słuchaczy! Są to w zdecydowanej większości pracownicy ochrony zdrowia oraz studenci i pracownicy polskich uczelni medycznych. Rekordzistą odległości jest polski lekarz z Emiratu Dubaj.

Wykładowcy ze słowackiej Akademii Korpusu Policyjnego w naszej uczelni

14 listopada 2023 r. odwiedziło naszą uczelnię trzech pracowników naukowo – dydaktycznych z Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie. Była to rewizyta – nasi wykładowcy zapoznali się ze słowacką Akademią w kwietniu b.r.

Słowaccy goście wygłoszą cykl wykładów online dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (słow. Akadémia Policajného zboru v Bratislaveang. Academy of Police Force in Bratislava; skrótowiec: APZ) – państwowa szkoła wyższa na Słowacji, założona 1 października 1992 roku, z siedzibą w Bratysławie, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. (Wikipedia)

Życzenia z okazji Święta Niepodległości

Z okazji polskiego święta narodowego otrzymaliśmy wiele życzeń od zagranicznych partnerów naszej uczelni. Szczególną treść miały życzenia od naszego wieloletniego ukraińskiego partnera:

Wyższa uczelnia z Winnicy (miasta siostrzanego Kielc) była m.in. współorganizatorem i uczestnikiem szeregu naszych konferencji naukowych.

Wizyta w Beja

Pięcioro przedstawicieli naszej uczelni poleciało w październiku 2023 do Portugalii aby wziąć udział w spotkaniach Tygodnia Międzynarodowego zorganizowanego przez zaprzyjaźnioną tamtejszą Politechnikę. Rozmowy z reprezentantami ponad dwudziestu biorących udział w imprezie europejskich szkół wyższych dają szansę na nawiązanie stałej współpracy z kolejnymi uczelniami o podobnym do ANS profilu.

Rozmowy w pracownikami Politechniki w Beja dotyczyły między innymi planów wspólnego przygotowania projektów programu Erasmus+ (Politechnika była jednym z członków zorganizowanego przez ANS konsorcjum, które zrealizowało projekt „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, na który Unia Europejska przeznaczyła ponad 112 000 Euro). Ponadto uzgodniono terminy wizyt portugalskich wykładowców w naszej uczelni.

Wykładowca z Politechniki w Beja

Akademia Lipińskiego od lat blisko współpracuje z Politechniką w Beja, w Portugalii. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” w którym ANS pełniła rolę autora i koordynatora a Politechnika w Beja – partnera i współautora materiałów dydaktycznych.

Dziś (17.06) odwiedził naszą uczelnię Profesor Rui Isidoro, pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki w Beja. Specjalizuje się on w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Audytorium II wygłosił wykład na temat hałasu w miejscu pracy.

Pozytywna ocena naszego kursu

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła realizację naszego projektu „Cybersecurity Fundamentals” ( „Podstawy cyberbezpieczeństwa” ), zrealizowanego wspólnie z partnerami z Czech i Portugalii.

W ocenie eksperta Agencji:

„Tematykę opracowanych wyników należy uznać za istotną, biorąc pod uwagę powszechne wykorzystanie połączeń sieciowych w komunikacji pomiędzy organizacjami. Zachowanie standardów bezpieczeństwa sieci jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dlatego też tematykę i chęć stworzenia ujednoliconego kursu z zakresu cyberbezpieczeństwa należy uznać za bardzo istotną. Projekt został sprawnie zrealizowany z kilkoma rezultatami, tworzącymi spójną całość, w opracowanym kursie na platformie Moodle.”

Ekspert podkreślił m.in, że opracowane przez nas „gry i quizy … są oryginalne i mają innowacyjne funkcje.”

Każdy student Akademii Lipińskiego może skorzystać z kursu logując się na stronie: https://moodle.cybersecurity-fundamentals.eu/course/index.php?categoryid=2

Obejrzyj i wysłuchaj ciekawego wykładu „Cyberniebezpieczeństwo”, jaki wygłosił na naszej uczelni ekspert Prokuratorii Generalnej Portugalii i Interpolu prof. Rui Silva:

Kurs w Pradze

Po kursach w Pradze i Beja (Portugalia) w których nasi studenci uczestniczyli w ramach projektu „Cybersecurity Fundamentals”, następuje kontynuacja projektu „Safemedic. Bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych”.

Praktyczny kurs z zakresu zapobiegania przemocy wobec pracowników opieki zdrowotnej oparty jest o zrealizowany wraz z partnerami z Czech, Cypru, Irlandii, Litwy i Słowenii kurs online, który znajduje się pod adresem https://moodle.safemedic.eu/?lang=pl

Dostęp do kursu online mają wszyscy studenci – wystarczy, że założą konto na platformie.

W związku z faktem, że czwarta część kursu dotyczy fizycznych metod samoobrony w warunkach placówek ochrony zdrowia, dziesięcioosobowa grupa studentów naszej Akademii wyjedzie w czerwcu na 5-dniowe szkolenie w Pradze pod okiem autora tego modułu – eksperta w dziedzinie samoobrony personelu medycznego (z uwzględnieniem praw pacjenta i starając się nie wyrządzić szkody agresorowi).

Przykład ćwiczenia:

Nasz partner na Słowacji

Nasi wykładowcy gościli w kwietniu 2023 w Akademii Korpusu Policyjnego (Akadémia Policajného zboru) w Bratysławie. Nawiązane dzięki temu kontakty służyć będą pracownikom i studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W listopadzie będziemy gościć w Kielcach wykładowców ze Słowacji.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) to państwowa szkoła wyższa na Słowacji, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Wikipedia).

Nasz projekt w Atenach

Na zaproszenie organizatorów (i na ich koszt) zaprezentowaliśmy nasz projekt „Safemedic” na spotkaniu w Atenach, zorganizowanym przez zespół unijnego projektu „VRHEALTHLEADERS – Wieloaspektowa platforma e-learningowa VR dla przyszłych liderów służby zdrowia”.

Spotkanie było okazją do nawiązania interesujących kontaktów z przedstawicielami europejskich uczelni kształcących przyszłych pracowników ochrony zdrowia oraz pozwoliło na zapoznanie się z kursem dla przyszłych liderów instytucji opieki zdrowotnej, zrealizowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii (najlepszym narzędziem do korzystania z kursu są gogle Oculus).

Z platformą e-learningową VR HEALTH LEADERS można się zapoznać tutaj: VRHEALTHLEADERS.

Nasz projekt „Safemedic” spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania (kurs online powstały w wyniku projektu oraz wydawnictwa są dostępne w języku polskim, angielskim, czeskim i włoskim).

Nasz kurs (w języku portugalskim) na Politechnice w Beja

Studenci Instituto Politécnico de Beja (Portugalia) już zaczęli korzystać z naszego kursu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” – oczywiście w swoim ojczystym języku (poza tym przygotowaliśmy wersje w języku polskim, angielskim i czeskim). Na zdjęciu – studenci portugalskiej politechniki w trakcie rozwiązywania zadań opracowanej przez nas multimedialnej gry edukacyjnej.

„Podstawy cyberbezpieczeństwa” w ANS

Akademię Lipińskiego odwiedzili w grudniu goście z Czech i Portugalii – przedstawiciele uczelni uczestniczących w naszym projekcie „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, m.in. prof. Rui Silva – ekspert portugalskiej Prokuratorii Generalnej i Interpolu (czwarty z lewej) oraz czeski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, doc.dr Jan Kolouch z uczelni Ambis w Pradze (trzeci z prawej). Realizacja projektu, którego autorem i koordynatorem jest mgr Przemysław Szczepańczyk (trzeci z lewej), zakończy się wraz z końcem 2022 roku.

Nowa edycja kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”

Na e-learningowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” opublikowaliśmy nową edycję kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”. Pierwsza jego edycja cieszyła się ogromną popularnością i zebrała doskonałe recenzje (patrz wcześniejsze informacje). Także uaktualniony i uzupełniony kurs zainteresował użytkowników platformy – w krótkim czasie zapisało się nań ponad trzystu słuchaczy.

Zapraszamy: https://navoica.pl/courses/course-v1:WSEPiNM+ANG-01+2022_2/about

Doskonała ocena naszego kursu

Na pierwszą edycję naszego kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” opublikowanego na platformie „Navoica” zapisało się 1160 osób. Prawie wyłącznie są to pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci uczelni medycznych. Ponadto uruchomiliśmy zamknięte kopie kursu dla studentów WSEPiNM. Na te kursy zapisało się 405 studentów.

Otrzymaliśmy już wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez operatora platformy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wszystkie oceny są bardzo bliskie maksymalnej, pięciopunktowej. Na pytania dotyczące zadowolenia z różnych aspektów kursu nie padła ani jedna odpowiedź „niezadowolony/a”, odpowiedzi „zadowolony/a” było 141, „bardzo zadowolony/a”: 841.

Otwarta edycja kursu, po uzupełnieniu, wystartuje ponownie w październiku. Zamknięte kursy dla naszych studentów funkcjonują normalnie.

Więcej informacji o kursie: tutaj.

Bezpieczeństwo personelu medycznego – szkolenie online

Zespół koordynowanego przez naszą uczelnię projektu „Safemedic – bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych” zaprosił wszystkich zainteresowanych na prezentację projektu i szkolenie w zakresie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w kontakcie z agresywnymi pacjentami. Całość odbyła się online, na platformie Zoom.
Obejrzyj nagrania ze szkolenia:

Szkolenie online - 18-21 października 2021

Program:

Wtorek 19.10.2021
13:00 – 13:45 Wykład: Psychology of aggression (mgr Eva Jansa, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
14:00 – 14:45 Wykład: Aggression in psychiatry and health care (mgr Eva Jansa)

Środa 20.10.2021
10:00 – 10.45 Wykład (Dr Catrina Heffernan, Munster Technological University, Irlandia): Legal issues of medical personnel in dealing with aggressive or agitated patients.
11:00 – 12:00 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.
13:00 – 13:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): Risk Management.
14:00 – 14:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.

Czwartek 21.10.2021
09:30 – 12:00 Wykład interaktywny, praktyczne ćwiczenia (Dr Jaroslav Pekara, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
12:00 – 12:45 dyskusja, podsumowanie, uwagi końcowe
Interaktywny wykład o modelowych przypadkach, scenki wideo i dyskusja o profilaktyce – co przewidywalne powinno być możliwe do uniknięcia!

Dr Jaroslav Pekara jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Pradze. Uzyskał stopień doktora pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Nauk Społecznych praskiego Uniwersytetu Karola (temat: Zjawiska przemocy w pielęgniarstwie w Czechach). Jest aktywnym ratownikiem medycznym zatrudnionym w Ratownictwie Medycznym w Pradze. Przez ponad dekadę był zaangażowany w kilka projektów dotyczących zapobiegania przemocy w pielęgniarstwie i czeskim sektorze opieki zdrowotnej. Odpowiada za edukację studentów w Collegium Medicum w zakresie: komunikacji, przeciwdziałania przemocy, samoobrony. Prowadzi zajęcia symulacyjne w zakresie radzenia sobie z przemocowymi zachowaniami pacjentów i/lub ich bliskich. Jest członkiem European Violence in Psychiatry Research Group.

Dr Catrina Heffernan jest wykładowcą na Munster Technological University w Irlandii. Jej niedawna rola jako kierownika programu obejmowała współpracę i negocjacje z uczelniami medycznymi w Republice Irlandii w celu pomyślnego opracowania wspólnego zestawu mieszanych programów podyplomowych dostępnych dla pielęgniarek w irlandzkich szkołach wyższych.
Wcześniej zajmowała stanowiska w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje nad wieloma projektami partnerstw strategicznych KA2, z organizacjami z różnych krajów europejskich, które współpracują ze sobą, aby rozwijać, dzielić się wiedzą i przekazywać najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia w obszarze edukacji i opieki zdrowotnej. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w różnych krajach zapewniło jej wyjątkową wizję pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej z perspektywy globalnej.
Jej wkład w zawód pielęgniarki jest widoczny w członkostwie w radach krajowych i regionalnych. Obecnie jest członkiem Komisji Rejestracyjnej Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI), ICN Advanced Practice group, National Consortium Steering Committee, All Ireland Careful Nursing Steering Group, Ireland African Alliance, National Acute Care group, oraz Sigma Theta Tau International / Mu Delta Chapter Nursing.

mgr Eva Jansa jest psychologiem, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Pradze. Pełni tam również funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Pielęgniarstwo plus

Za sprawą najpierw Komisji Europejskiej a potem partii rządzącej modne stało się dodawanie znaku plusa tam, gdzie – przynajmniej z założenia – dzieje się coś wykraczającego ponad standard. Skorzystamy z tego znaku, aby opowiedzieć o niektórych ponadstandardowych cechach kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Standard – to doskonała kadra i nauczanie na poziomie od lat dobrze ocenianym przez państwowe instytucje kontrolujące. Ponad standard wybiega piękne, futurystycznie wręcz wyposażone Centrum Symulacji Medycznej, czyli szpital, w którym rolę pacjentów pełnią fantomy – roboty naśladujące wiele funkcji człowieka.

Zupełnie poza standardami, w dobrym znaczeniu tych słów, plasują się specjalne kursy przygotowane przez uczelnię na użytek przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Pisaliśmy już o uruchomieniu na platformie e-learningowej „Navoica”, urządzonej decyzją Ministerstwa Nauki i Edukacji, kursu „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem”. Dzięki niemu studenci WSEPiNM mogą uczyć się w pełni praktycznego języka, który pozwoli im skomunikować się z angielskojęzycznym pacjentem w różnych sprawach – od rejestracji poprzez wywiad na temat choroby, po rozmaite badania. Kurs podoba się lektorom i studentom, którzy doceniają m.in. dużą liczbę materiałów audio w wykonaniu angielskich i amerykańskich native speakers. Pozwala to nabrać wprawy w rozumieniu, co angielskojęzyczny pacjent ma nam do powiedzenia. Kurs ma także wersję otwartą, dostępną nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Jego popularność świadczy o tym, jak bardzo polskim pracownikom ochrony zdrowia był potrzebny: w krótkim czasie zapisało się nań prawie 800 osób z całej Polski, uczelniane świadectwa ukończenia kursu wydano już prawie 200 z nich. Chętnych do nauki co dzień przybywa. Wielu kieruje do autorów zapytania o uczelnię, co świadczy, że są zainteresowani nauką nie tylko angielskiego w WSEPiNM.

Nowością wprowadzaną od przyszłego roku akademickiego będzie opcjonalny kurs postępowania z pacjentami agresywnymi i pobudzonymi. Pracownicy ochrony zdrowia są niestety często narażeni na agresywne działania osób, którym niosą pomoc – wciąż słyszymy informacje na ten temat. Do SOR trafiają pacjenci pijani, pod wpływem środków odurzających, czy też po prostu nie całkiem świadomi i zdezorientowani. W trosce o swoich studentów – przyszłych pracowników SOR czy Pogotowia Ratunkowego uczelnia przygotowała projekt „Safemedic – osobiste bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych”. Do projektu zaproszono uczelnie z Czech, Irlandii, Litwy i Słowenii oraz światową organizację szkolenia kadr medycznych INHWE, z siedzibą w Barcelonie. Powstały w wyniku projektu kurs obejmuje cały kompleks zagadnień – od antropologii, psychologii i prawa poprzez sztukę negocjacji, po praktyczne ćwiczenia z unikania fizycznego ataku i obezwładniania agresywnego pacjenta w sposób nie czyniący mu krzywdy. Praca nad kursem (w językach: polskim, angielskim, czeskim, litewskim, słoweńskim i włoskim) dobiega już końca. Na serwerach uczelni znalazły się gigabajty materiałów: wykłady i prezentacje oraz krótkie filmy przedstawiające sposób postępowania w niebezpiecznych sytuacjach, przygotowane przez kadrę i studentów uczelni medycznej w Pradze. Przyszli instruktorzy przeszli specjalistyczne szkolenie w Słowenii. Uczelnia ma nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli zrealizować praktyczne szkolenie dla sporej grupy studentów w Pradze.

Program nauczania na kierunku Pielęgniarstwo jest taki sam na wszystkich uczelniach w kraju. Te i inne „plusy” służą temu, aby studia na tym kierunku na WSEPiNM nabrały unikatowego charakteru.

Duże zainteresowanie naszym kursem

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” umieszczony na e-learningowej platformie polskich uczelni „Navoica” cieszy się dużym powodzeniem. Uczestniczy w nim już prawie 800 osób z całej Polski – pracownicy szpitali, pogotowia ratunkowego, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, a także pracownicy i studenci uczelni medycznych. Blisko 200 z nich otrzymało już wystawione przez naszą uczelnię świadectwa pomyślnego ukończenia kursu.

Z kursu korzystają oczywiście także nasi studenci kierunku Pielęgniarstwo. Specjalnie dla nich operator platformy, którym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, uruchomił 4 kopie kursu, niedostępne dla osób spoza naszej uczelni.

Koordynator Erasmus+ Skip to content