Bezpieczeństwo personelu medycznego – szkolenie online

Zespół koordynowanego przez naszą uczelnię projektu „Safemedic – bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych” zaprosił wszystkich zainteresowanych na prezentację projektu i szkolenie w zakresie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w kontakcie z agresywnymi pacjentami. Całość odbyła się online, na platformie Zoom.
Obejrzyj nagrania ze szkolenia:

Szkolenie online - 18-21 października 2021

Program:

Wtorek 19.10.2021
13:00 – 13:45 Wykład: Psychology of aggression (mgr Eva Jansa, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
14:00 – 14:45 Wykład: Aggression in psychiatry and health care (mgr Eva Jansa)

Środa 20.10.2021
10:00 – 10.45 Wykład (Dr Catrina Heffernan, Munster Technological University, Irlandia): Legal issues of medical personnel in dealing with aggressive or agitated patients.
11:00 – 12:00 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.
13:00 – 13:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): Risk Management.
14:00 – 14:45 Wykład (Dr Catrina Heffernan): c.d.

Czwartek 21.10.2021
09:30 – 12:00 Wykład interaktywny, praktyczne ćwiczenia (Dr Jaroslav Pekara, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze)
12:00 – 12:45 dyskusja, podsumowanie, uwagi końcowe
Interaktywny wykład o modelowych przypadkach, scenki wideo i dyskusja o profilaktyce – co przewidywalne powinno być możliwe do uniknięcia!

Dr Jaroslav Pekara jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Pradze. Uzyskał stopień doktora pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Nauk Społecznych praskiego Uniwersytetu Karola (temat: Zjawiska przemocy w pielęgniarstwie w Czechach). Jest aktywnym ratownikiem medycznym zatrudnionym w Ratownictwie Medycznym w Pradze. Przez ponad dekadę był zaangażowany w kilka projektów dotyczących zapobiegania przemocy w pielęgniarstwie i czeskim sektorze opieki zdrowotnej. Odpowiada za edukację studentów w Collegium Medicum w zakresie: komunikacji, przeciwdziałania przemocy, samoobrony. Prowadzi zajęcia symulacyjne w zakresie radzenia sobie z przemocowymi zachowaniami pacjentów i/lub ich bliskich. Jest członkiem European Violence in Psychiatry Research Group.

Dr Catrina Heffernan jest wykładowcą na Munster Technological University w Irlandii. Jej niedawna rola jako kierownika programu obejmowała współpracę i negocjacje z uczelniami medycznymi w Republice Irlandii w celu pomyślnego opracowania wspólnego zestawu mieszanych programów podyplomowych dostępnych dla pielęgniarek w irlandzkich szkołach wyższych.
Wcześniej zajmowała stanowiska w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje nad wieloma projektami partnerstw strategicznych KA2, z organizacjami z różnych krajów europejskich, które współpracują ze sobą, aby rozwijać, dzielić się wiedzą i przekazywać najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia w obszarze edukacji i opieki zdrowotnej. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w różnych krajach zapewniło jej wyjątkową wizję pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej z perspektywy globalnej.
Jej wkład w zawód pielęgniarki jest widoczny w członkostwie w radach krajowych i regionalnych. Obecnie jest członkiem Komisji Rejestracyjnej Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI), ICN Advanced Practice group, National Consortium Steering Committee, All Ireland Careful Nursing Steering Group, Ireland African Alliance, National Acute Care group, oraz Sigma Theta Tau International / Mu Delta Chapter Nursing.

mgr Eva Jansa jest psychologiem, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Pradze. Pełni tam również funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Koordynator Erasmus+ Skip to content