Kronika

Rok 2024

Luty

Wizyta w Akademii Lipińskiego trzech portugalskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, pracowników uczelni w Lizbonie i Beja. Na czele zespołu stał prof. dr Rui Silva – ekspert Prokuratorii Generalnej Portugalii i Interpolu ds. cyberbezpieczeństwa. Specjalnie dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prof. Silva wygłosił wykłady, które po opracowaniu zostaną udostępnione online.

Ponadto omówiono możliwość szkoleń naszych studentów w portugalskich uczelniach oraz przygotowanie wspólnych projektów w ramach unijnych programów Digital i Erasmus+.

Na zdjęciu: praca nad wspólnym projektem w ramach programu Erasmus+.

Rok 2023

Listopad

Liczba uczestników naszego kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” przekroczyła trzy tysiące! Stronę kursu na Facebooku obserwuje 1600 osób, polubiło 1500.

Kurs jest umieszczony na platformie e-learningowej Navoica, utworzonej decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Operatorem platformy jest Instytut Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. 

W mailu od operatora przeczytaliśmy m.in. „Państwa kurs cieszy się ogromną popularnością.”

Kurs

 

Listopad

 

Naszą uczelnię odwiedziło trzech pracowników naukowo – dydaktycznych z Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie. Była to rewizyta – nasi wykładowcy zapoznali się ze słowacką Akademią w kwietniu b.r.

Słowaccy goście wygłoszą cykl wykładów online dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Październik

Pięcioro przedstawicieli naszej uczelni poleciało do Portugalii aby wziąć udział w spotkaniach Tygodnia Międzynarodowego zorganizowanego przez zaprzyjaźnioną tamtejszą Politechnikę w Beja. Rozmowy z reprezentantami ponad dwudziestu biorących udział w imprezie europejskich szkół wyższych dają szansę na nawiązanie stałej współpracy z kolejnymi uczelniami o podobnym do ANS profilu.

Czerwiec

Akademia Lipińskiego od lat blisko współpracuje z Politechniką w Beja, w Portugalii. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” w którym ANS pełniła rolę autora i koordynatora a Politechnika w Beja – partnera i współautora materiałów dydaktycznych.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

17.06 odwiedził naszą uczelnię Profesor Rui Isidoro, pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki w Beja. Specjalizuje się on w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wygłosił wykład na temat hałasu w miejscu pracy.

Czerwiec

Po kursach w Pradze i Beja (Portugalia) w których nasi studenci uczestniczyli w ramach projektu „Cybersecurity Fundamentals”, następuje kontynuacja projektu „Safemedic. Bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych”.

Dziesięcioosobowa grupa studentów naszej Akademii wyjechała w czerwcu na 5-dniowe szkolenie w Pradze pod okiem dr. Jaroslava Pekary – eksperta w dziedzinie samoobrony personelu medycznego.

Safemedic

Kwiecień

Nasi wykładowcy gościli w Akademii Korpusu Policyjnego (Akadémia Policajného zboru) w Bratysławie. Nawiązane dzięki temu kontakty służyć będą pracownikom i studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W listopadzie będziemy gościć w Kielcach wykładowców ze Słowacji.

Kwiecień

Na zaproszenie organizatorów (i na ich koszt) zaprezentowaliśmy nasz projekt „Safemedic” na spotkaniu w Atenach, zorganizowanym przez zespół unijnego projektu „VRHEALTHLEADERS – Wieloaspektowa platforma e-learningowa VR dla przyszłych liderów służby zdrowia”.

Spotkanie było okazją do nawiązania interesujących kontaktów z przedstawicielami europejskich uczelni kształcących przyszłych pracowników ochrony zdrowia oraz pozwoliło na zapoznanie się z kursem dla przyszłych liderów instytucji opieki zdrowotnej, zrealizowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii (najlepszym narzędziem do korzystania z kursu są gogle Oculus).

Nasz projekt „Safemedic” spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania (kurs online powstały w wyniku projektu oraz wydawnictwa są dostępne w języku polskim, angielskim, czeskim i włoskim).

Rok 2022

Grudzień

Studenci Instituto Politécnico de Beja (Portugalia) już zaczęli korzystać z naszego kursu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” – oczywiście w swoim ojczystym języku (poza tym przygotowaliśmy wersje w języku polskim, angielskim i czeskim). Na zdjęciu – studenci portugalskiej politechniki w trakcie rozwiązywania zadań opracowanej przez nas multimedialnej gry edukacyjnej.

Grudzień

Akademię Lipińskiego odwiedzili w grudniu goście z Czech i Portugalii – przedstawiciele uczelni uczestniczących w naszym projekcie „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, m.in. prof. Rui Silva – ekspert portugalskiej Prokuratorii Generalnej i Interpolu (czwarty z lewej) oraz czeski ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, doc.dr Jan Kolouch z uczelni Ambis w Pradze (trzeci z prawej). Realizacja projektu, którego autorem i koordynatorem jest mgr Przemysław Szczepańczyk (trzeci z lewej), zakończy się wraz z końcem 2022 roku.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Listopad

Na e-learningowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” opublikowaliśmy nową edycję kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”. Pierwsza jego edycja cieszyła się ogromną popularnością i zebrała doskonałe recenzje (patrz wcześniejsze informacje). Także uaktualniony i uzupełniony kurs zainteresował użytkowników platformy – w krótkim czasie zapisało się nań ponad trzystu słuchaczy.

Zapraszamy: https://navoica.pl/courses/course-v1:WSEPiNM+ANG-01+2022_2/about

Lipiec

Na pierwszą edycję naszego kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” opublikowanego na platformie „Navoica” zapisało się 1160 osób. Prawie wyłącznie są to pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci uczelni medycznych. Ponadto uruchomiliśmy zamknięte kopie kursu dla studentów WSEPiNM. Na te kursy zapisało się 405 studentów.

Otrzymaliśmy już wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez operatora platformy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wszystkie oceny są bardzo bliskie maksymalnej, pięciopunktowej. Na pytania dotyczące zadowolenia z różnych aspektów kursu nie padła ani jedna odpowiedź „niezadowolony/a”, odpowiedzi „zadowolony/a” było 141, „bardzo zadowolony/a”: 841.

Rok 2021

Październik

Zespół koordynowanego przez naszą uczelnię projektu „Safemedic – bezpieczeństwo personelu medycznego w trudnych sytuacjach zawodowych” zaprosił wszystkich zainteresowanych na prezentację projektu i szkolenie w zakresie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w kontakcie z agresywnymi pacjentami. Całość odbyła się online, na platformie Zoom.

Wykłady wygłosili: mgr Eva Jansa (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze), Dr Catrina Heffernan (Munster Technological University, Irlandia), Dr Jaroslav Pekara (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Pradze).

Rok 2020

Grudzień

Kurs „Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia” został właśnie opublikowany na platformie „Navoica”.

„Navoica” to utworzona decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólna platforma e-learningowa polskich uczelni. W pierwszym etapie do realizacji skierowano ok. 50 kursów, w tym zaproponowany przez naszą uczelnię, oznaczony na platformie symbolem ANG-1.

Po roku pracy, dnia 8 grudnia 2020 r. o godz. 8:00 nasz kurs został opublikowany na platformie „Navoica”. Jest ogólnodostępny, bezpłatny, można go realizować we własnym tempie, może też być elementem lektoratu.

Lipiec

Gotowy jest już scenariusz i teksty, które staną się podstawą kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników służby zdrowia” (230 stron!). Teraz materiały te zostaną przeniesione w postaci filmów, plików audio, tekstów pisanych i ćwiczeń na platformę „Navoica” – otwartą platformę edukacyjną polskiego szkolnictwa wyższego, uruchomioną w ubiegłym roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które również finansuje przygotowanie kursów dla tej platformy.

W przyszłym semestrze nasi studenci ratownictwa i pielęgniarstwa, jako pierwsi w Polsce, będą mogli uzupełnić naukę angielskiego o unikatowy kurs praktycznego języka koniecznego w pierwszym kontakcie z  pacjentami angielskojęzycznymi.

Posłuchajcie rozmowy z jednym z naszych aktorów – Leo, pięcioletnim londyńczykiem, występującym w roli pacjenta pogotowia ratunkowego.

Maj

Pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie planowanych na ten miesiąc próbnych zajęć projektu „Safemedic” w Pradze (miała w nich uczestniczyć także grupa studentów naszej uczelni. Obecnie zaplanowane są na maj 2021 roku. Za to szybko postępują prace nad materiałami audiowizualnymi: liczba zmontowanych i opracowanych plików wideo (w różnych językach) przekroczyła sto.

Rok 2019

Grudzień

Konferencja naukowa w Bratysławie

Listopad

Spotkanie zespołu „Safemedic” w Mariborze (Słowenia)

Wspólna konferencja WSEPiNM i Winnickiego Instytutu Spółdzielczego w Winnicy (Ukraina)

Październik

Prof. Silva z Politechniki w Beja (Portugalia), jeden z najwybitniejszych europejskich specjalistów w dziedzinie cyberprzestępczości z wykładami w WSEPiNM

Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa Seniorów

Międzynarodowa konferencja prawników we Lwowie

Wrzesień

Kosmetologia w Kownie (Litwa)

Spotkanie projektu „Cybersecurity fundamentals” w Kielcach

 

Powrót na stronę główną

 

 

Koordynator Erasmus+ Skip to content