Dla studentów

Ankieta na temat zainteresowania studentów ANS wyjazdami na zagraniczne studia i praktyki zawodowe (ok. 1 minuty)

Studenci ANS mogą odbyć część studiów na jednej z wielu europejskich uczelni z którymi nasza ma podpisaną umowę bilateralną (zobacz spis na dole strony). Zgłoś się do koordynatora programu, mgr. Przemysława Szczepańczyka (p. 130; czwartek, piątek 10:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00), zadzwoń: 41 366 9362 lub napisz: erasmus@lipinski.edu.pl. Możesz także sam znaleźć w jednym z krajów Unii Europejskiej interesujący Cię kierunek studiów, a wtedy postaramy się załatwić z odpowiednią uczelnią wszystkie formalności. Od naszej uczelni otrzymasz specjalne stypendium na pokrycie kosztów pobytu za granicą, a czas zagranicznych studiów zostanie Ci zaliczony do okresu studiów w Polsce, tak więc Twoje studia się nie wydłużą.

Nasi studenci najchętniej, jak dotąd, wybierali studia w Universidad de Las Palmas de Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich (video poniżej). Jedna z naszych absolwentek, która skorzystała z możliwości jakie daje program Erasmus+ została wicedyrektorem hotelu na Lanzarote.

Zalecamy także odbycie co najmniej dwumiesięcznej praktyki zawodowej za granicą. Wskażemy Ci możliwe miejsca praktyki, możesz też sam je sobie znaleźć. Na praktykę możesz wyjechać w trakcie studiów i w ciągu roku po ich ukończeniu. Przez cały czas pobytu na praktyce będziesz otrzymywał z uczelni stypendium, wielu pracodawców oferuje także kieszonkowe, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, itp.

Więcej propozycji możecie uzyskać u koordynatora programu Erasmus+ (kontakt poniżej). Zachęcamy także studentów, aby sami wyszukiwali sobie za granicą miejsca praktyk zawodowych. Jeśli profil pracy będzie w przybliżeniu odpowiadał profilowi Waszych studiów – otrzymacie stypendium Erasmusa.

Wspomnienia uczestników

Koordynator programu Erasmus+ zaprasza

Jeśli jesteś zainteresowany studiami lub praktyką za granicą napisz do nas (KLIKNIJ), albo przyjdź do pok. 130 w czwartek lub piątek między 10:00 a 18:00 albo w sobotę między 10:00 a 14:00. Może dołączysz do sporej grupy naszych absolwentów, którzy po odbyciu studiów i praktyk zagranicznych znaleźli atrakcyjną pracę tam, gdzie te praktyki odbywali.

Koordynator Erasmus+ Skip to content