Nasz partner na Słowacji

Nasi wykładowcy gościli w kwietniu 2023 w Akademii Korpusu Policyjnego (Akadémia Policajného zboru) w Bratysławie. Nawiązane dzięki temu kontakty służyć będą pracownikom i studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W listopadzie będziemy gościć w Kielcach wykładowców ze Słowacji.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) to państwowa szkoła wyższa na Słowacji, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Wikipedia).

Nasz projekt w Atenach

Na zaproszenie organizatorów (i na ich koszt) zaprezentowaliśmy nasz projekt „Safemedic” na spotkaniu w Atenach, zorganizowanym przez zespół unijnego projektu „VRHEALTHLEADERS – Wieloaspektowa platforma e-learningowa VR dla przyszłych liderów służby zdrowia”.

Spotkanie było okazją do nawiązania interesujących kontaktów z przedstawicielami europejskich uczelni kształcących przyszłych pracowników ochrony zdrowia oraz pozwoliło na zapoznanie się z kursem dla przyszłych liderów instytucji opieki zdrowotnej, zrealizowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii (najlepszym narzędziem do korzystania z kursu są gogle Oculus).

Z platformą e-learningową VR HEALTH LEADERS można się zapoznać tutaj: VRHEALTHLEADERS.

Nasz projekt „Safemedic” spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania (kurs online powstały w wyniku projektu oraz wydawnictwa są dostępne w języku polskim, angielskim, czeskim i włoskim).

Koordynator Erasmus+ Skip to content