Nasz partner na Słowacji

Nasi wykładowcy gościli w kwietniu 2023 w Akademii Korpusu Policyjnego (Akadémia Policajného zboru) w Bratysławie. Nawiązane dzięki temu kontakty służyć będą pracownikom i studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W listopadzie będziemy gościć w Kielcach wykładowców ze Słowacji.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) to państwowa szkoła wyższa na Słowacji, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Wikipedia).

Koordynator Erasmus+ Skip to content