Blisko 2 i pół tysiąca uczestników naszego kursu

Nasz kurs „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia”, znajdujący się na internetowej platformie polskich szkół wyższych „Navoica” kończy 2022 rok z liczbą 2362 słuchaczy! Są to w zdecydowanej większości pracownicy ochrony zdrowia oraz studenci i pracownicy polskich uczelni medycznych. Rekordzistą odległości jest polski lekarz z Emiratu Dubaj.

Koordynator Erasmus+