Wykładowca z Politechniki w Beja

Akademia Lipińskiego od lat blisko współpracuje z Politechniką w Beja, w Portugalii. Właśnie zakończyła się realizacja projektu „Podstawy cyberbezpieczeństwa” w którym ANS pełniła rolę autora i koordynatora a Politechnika w Beja – partnera i współautora materiałów dydaktycznych.

Dziś (17.06) odwiedził naszą uczelnię Profesor Rui Isidoro, pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki w Beja. Specjalizuje się on w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Audytorium II wygłosił wykład na temat hałasu w miejscu pracy.

Pozytywna ocena naszego kursu

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pozytywnie oceniła realizację naszego projektu „Cybersecurity Fundamentals” ( „Podstawy cyberbezpieczeństwa” ), zrealizowanego wspólnie z partnerami z Czech i Portugalii.

W ocenie eksperta Agencji:

„Tematykę opracowanych wyników należy uznać za istotną, biorąc pod uwagę powszechne wykorzystanie połączeń sieciowych w komunikacji pomiędzy organizacjami. Zachowanie standardów bezpieczeństwa sieci jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dlatego też tematykę i chęć stworzenia ujednoliconego kursu z zakresu cyberbezpieczeństwa należy uznać za bardzo istotną. Projekt został sprawnie zrealizowany z kilkoma rezultatami, tworzącymi spójną całość, w opracowanym kursie na platformie Moodle.”

Ekspert podkreślił m.in, że opracowane przez nas „gry i quizy … są oryginalne i mają innowacyjne funkcje.”

Każdy student Akademii Lipińskiego może skorzystać z kursu logując się na stronie: https://moodle.cybersecurity-fundamentals.eu/course/index.php?categoryid=2

Obejrzyj i wysłuchaj ciekawego wykładu „Cyberniebezpieczeństwo”, jaki wygłosił na naszej uczelni ekspert Prokuratorii Generalnej Portugalii i Interpolu prof. Rui Silva:

Koordynator Erasmus+ Skip to content