Wykładowcy ze słowackiej Akademii Korpusu Policyjnego w naszej uczelni

14 listopada 2023 r. odwiedziło naszą uczelnię trzech pracowników naukowo – dydaktycznych z Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie. Była to rewizyta – nasi wykładowcy zapoznali się ze słowacką Akademią w kwietniu b.r.

Słowaccy goście wygłoszą cykl wykładów online dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (słow. Akadémia Policajného zboru v Bratislaveang. Academy of Police Force in Bratislava; skrótowiec: APZ) – państwowa szkoła wyższa na Słowacji, założona 1 października 1992 roku, z siedzibą w Bratysławie, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. (Wikipedia)

Życzenia z okazji Święta Niepodległości

Z okazji polskiego święta narodowego otrzymaliśmy wiele życzeń od zagranicznych partnerów naszej uczelni. Szczególną treść miały życzenia od naszego wieloletniego ukraińskiego partnera:

Wyższa uczelnia z Winnicy (miasta siostrzanego Kielc) była m.in. współorganizatorem i uczestnikiem szeregu naszych konferencji naukowych.

Wizyta w Beja

Pięcioro przedstawicieli naszej uczelni poleciało w październiku 2023 do Portugalii aby wziąć udział w spotkaniach Tygodnia Międzynarodowego zorganizowanego przez zaprzyjaźnioną tamtejszą Politechnikę. Rozmowy z reprezentantami ponad dwudziestu biorących udział w imprezie europejskich szkół wyższych dają szansę na nawiązanie stałej współpracy z kolejnymi uczelniami o podobnym do ANS profilu.

Rozmowy w pracownikami Politechniki w Beja dotyczyły między innymi planów wspólnego przygotowania projektów programu Erasmus+ (Politechnika była jednym z członków zorganizowanego przez ANS konsorcjum, które zrealizowało projekt „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, na który Unia Europejska przeznaczyła ponad 112 000 Euro). Ponadto uzgodniono terminy wizyt portugalskich wykładowców w naszej uczelni.

Koordynator Erasmus+ Skip to content