Wykładowcy ze słowackiej Akademii Korpusu Policyjnego w naszej uczelni

14 listopada 2023 r. odwiedziło naszą uczelnię trzech pracowników naukowo – dydaktycznych z Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie. Była to rewizyta – nasi wykładowcy zapoznali się ze słowacką Akademią w kwietniu b.r.

Słowaccy goście wygłoszą cykl wykładów online dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (słow. Akadémia Policajného zboru v Bratislaveang. Academy of Police Force in Bratislava; skrótowiec: APZ) – państwowa szkoła wyższa na Słowacji, założona 1 października 1992 roku, z siedzibą w Bratysławie, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. (Wikipedia)

Koordynator Erasmus+ Skip to content