Doskonała ocena naszego kursu

Na pierwszą edycję naszego kursu „Angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” opublikowanego na platformie „Navoica” zapisało się 1160 osób. Prawie wyłącznie są to pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci uczelni medycznych. Ponadto uruchomiliśmy zamknięte kopie kursu dla studentów WSEPiNM. Na te kursy zapisało się 405 studentów.

Otrzymaliśmy już wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez operatora platformy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wszystkie oceny są bardzo bliskie maksymalnej, pięciopunktowej. Na pytania dotyczące zadowolenia z różnych aspektów kursu nie padła ani jedna odpowiedź „niezadowolony/a”, odpowiedzi „zadowolony/a” było 141, „bardzo zadowolony/a”: 841.

Otwarta edycja kursu, po uzupełnieniu, wystartuje ponownie w październiku. Zamknięte kursy dla naszych studentów funkcjonują normalnie.

Więcej informacji o kursie: tutaj.

Koordynator Erasmus+ Skip to content