Wizyta w Beja

Pięcioro przedstawicieli naszej uczelni poleciało w październiku 2023 do Portugalii aby wziąć udział w spotkaniach Tygodnia Międzynarodowego zorganizowanego przez zaprzyjaźnioną tamtejszą Politechnikę. Rozmowy z reprezentantami ponad dwudziestu biorących udział w imprezie europejskich szkół wyższych dają szansę na nawiązanie stałej współpracy z kolejnymi uczelniami o podobnym do ANS profilu.

Rozmowy w pracownikami Politechniki w Beja dotyczyły między innymi planów wspólnego przygotowania projektów programu Erasmus+ (Politechnika była jednym z członków zorganizowanego przez ANS konsorcjum, które zrealizowało projekt „Podstawy cyberbezpieczeństwa”, na który Unia Europejska przeznaczyła ponad 112 000 Euro). Ponadto uzgodniono terminy wizyt portugalskich wykładowców w naszej uczelni.

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus Policy Statement

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. 

WSEPiNM podejmuje różnorodne działania na polu współpracy międzynarodowej od 1999 roku. Zaczynaliśmy jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej realizując w ramach programu Tempus-Phare polsko-austriacko-szwedzki projekt „Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych”.

W następnych latach działalność uczelni na polu współpracy międzynarodowej bardzo się rozwinęła. Dziesiątki pracowników i studentów wzięły udział w programach międzynarodowej mobilności. My w zamian przyjęliśmy studentów z partnerskich uczelni w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji i Włoszech. Zrealizowaliśmy wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych, współpracując z uczelniami w całej Europie, od Portugalii po Estonię. Jako jedyna uczelnia w regionie realizujemy programy partnerstw strategicznych, mając za partnerów uczelnie z Czech, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii i innych krajów Unii Europejskiej.

Za swoją aktywność byliśmy wielokrotnie nagradzani. Jako jedna z 3 polskich uczelni otrzymaliśmy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie wyróżnienie za udział w programie Tempus. Reprezentowaliśmy, obok Uniwersytetu Warszawskiego, polskie wyższe uczelnie na europejskiej konferencji podsumowującej pierwszy etap programu Erasmus. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbieraliśmy Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komisji Europejskiej i Business Centre Club. Otrzymaliśmy też szereg lokalnych wyróżnień.

Zapraszamy do zapoznania się na naszych stronach z wieloma możliwościami, jakie program Erasmus+ daje pracownikom i studentom naszej uczelni.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy, mail: erasmus@lipinski.edu.pl lub na rozmowę do pok. 105 (czwartek, piątek 10:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00) . Telefon: 41 366 93 70

Przewodnik po programie Erasmus+

Program Erasmus+:  zasoby i narzędzia

Koordynator Erasmus+ Skip to content