Wspólna konferencja WSEPiNM i Winnickiego Instytutu Spółdzielczego w Winnicy (Ukraina)

Informacje po polsku przekazuje Prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek od 3’25”.

Temat konferencji: Integracja europejska Ukrainy: aspekty gospodarcze, polityczne, humanitarne i prawne 

Data konferencji: 22 listopada 2019 r.

Oficjalne języki konferencji: ukraiński, polski, angielski

Obszary tematyczne konferencji:

1. Cechy integracji europejskiej Ukrainy w kontekście globalizacji światowej.

2. Rozwój społeczności lokalnych na Ukrainie i w krajach UE.

3. Humanitarny element ukraińskiej polityki integracji europejskiej.

4. Obecny stan procesów integracji europejskiej na Ukrainie i perspektywy przystąpienia do UE.

5. Transformacje administracji publicznej Ukrainy w kontekście integracji europejskiej.

6. Podstawy instytucjonalne i prawne zapewniające integrację europejską Ukrainy.


Koordynator Erasmus+ Skip to content