StoryAidEU

StoryAidEU – Humanizacja edukacji zdrowotnej poprzez wykorzystanie opowiadania

Projekt programu „Międzynarodowe partnerstwa strategiczne”

Partnerzy: International Network for Health Workforce Education (Hiszpania) – lider projektu, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Institute of Technology Tralee (Irlandia), Vysoka skola zdravotnicka (Czechy), The Robert Gordon University (Wielka Brytania), StoryAID Limited (Wielka Brytania), Agenfor Italia (Włochy).

Polski koordynator projektu: mgr Przemysław Szczepańczyk

Film przygotowany przez naszego brytyjskiego partnera – StoryAID Ltd

Obecny program szkolenia w zakresie opieki zdrowotnej opiera się na kompleksowym zrozumieniu biomedycznego modelu medycyny. Jednak uznano, że program nauczania obejmujący bardziej pełny model ma kluczowe znaczenie. Aby odkryć nowy model szkolenia w zakresie opieki zdrowotnej, opowiadanie historii może stać się kluczowym narzędziem dla edukatorów do pokazywania ukrytych i cichych historii zarówno pacjentów, bliskich, jak i osób wymagających opieki.

Opowiadanie najlepiej jest stosować w interdyscyplinarnym środowisku, które ten projekt będzie wspierał, tworząc innowacyjne wieloprofesjonalne podejście między zainteresowanymi stronami w celu wypełnienia luki między obecnymi modelami edukacyjnymi a bardziej pełnym model przyszłości.

Systemy opieki zdrowotnej w całej Europie doświadczają rosnącej liczby pracowników służby zdrowia, tj. pielęgniarek, lekarzy, personelu pomocniczego, dotkniętych wypaleniem, nadużywaniem substancji czynnych i zwiększoną podatnością na choroby psychiczne. Długoterminowe szkody psychiczne i fizyczne powodują obecnie odejścia pracowników służby zdrowia z zawodu. Europa musi uznać, że konieczny jest program nauczania obejmujący bardziej rozbudowany model, który obejmuje: promowanie samodzielności i równowagi życiowej jednostki, uznanie dziedzictwa i kultury danej osoby oraz zapewnienie, że całościowa opieka nad studentem / profesjonalistą ma kluczowe znaczenie .

Opowiadanie jest w stanie tłumaczyć i udostępniać w delikatny i odpowiedni sposób ukryte i ciche historie zarówno pacjentów, pracowników służby zdrowia, jak i bliskich. Ma również na celu dostosowanie grupy i jednostki do różnych środowisk społecznych i kulturowych. Uosabia myśli, wiedzę i dziedzictwo oraz ujawnia język świata i społeczności, w której żyjemy.

 

Powrót na stronę główną

Koordynator Erasmus+ Skip to content