Spotkanie projektu „Cybersecurity fundamentals”

Spotkanie prof. Rui Silva z Politechniki w Beja (Portugalia) z Prorektorem, dr. Krzysztofem Wątorkiem na temat stałej współpracy pomiędzy  uczelniami. Z prawej – mgr Przemysław Szczepańczyk – autor i koordynator projektu „Cybersecurity fundamentals”.

W siedzibie naszej uczelni odbyło się pierwsze spotkanie zespołu realizującego nasz nowy międzynarodowy projekt „Cybersecurity fundamentals”, czyli „podstawy cyberbezpieczeństwa”.

Partnerami projektu są: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – lider projektu, Politechnika w Beja (Portugalia), Wyższa Szkoła Ambis w Pradze (Czechy). Autorem i koordynatorem projektu jest mgr Przemysław Szczepańczyk.

Projekt ma na celu zapewnienie materiałów dydaktycznych – przede wszystkim dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, ale przydatnych dla wszystkich, którzy chcą poczuć się bezpieczniej w cyfrowym świecie. Rezultatem projektu będzie zestaw 6 modułów edukacyjnych zawierających wszystkie podstawowe informacje, których absolwent tej specjalizacji będzie potrzebował w przeciętnym miejscu pracy. 

Zapraszamy do obejrzenia pierwszych materiałów na temat cyberbezpieczeństwa: wykładu, który specjalnie dla naszych studentów wygłosił prod. Silva, jego, przetłumaczonego na język polski, niezmiernie interesującego artykułu o cyberprzestępczości (jest ekspertem Interpolu) oraz samouczka, zawierającego podstawowe zasady bezpieczeństwa w Sieci.

Cyberbezpieczeństwo

Koordynator Erasmus+ Skip to content