Team Coaching

TeamCoaching to innowacyjna metodologia szkoleniowa zorientowana na pracę grupową. Uczestnicy szkolenia wcielają się w różne role i wykonują zróżnicowane zadania w interaktywnych grupach. Środowisko szkolenia przyjmuje formę symulacji organizacji lub przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz promocja samorozwoju i samowiedzy a także rozwój kluczowych umiejętności tj. współpraca, odpowiedzialnośćkierownicza, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość itp.

Cele edukacyjne metodologii TeamCoaching to m.in.:

 • Zwiększenie szans na rynku pracy
 • Pomoc przy integracji z rynkiem pracy
 • Stworzenie poczucia odpowiedzialności
 • Rozwój osobisty
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Praca zespołowa
 • Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zachęcenie do brania inicjatywy i kreatywnego działania
 • Komunikacja
 • Umiejętności uczenia się przez całe życie

Dzięki wykorzystaniu koncepcji TeamCoaching młode osoby intensywnie pracują nad własnymi osobowościami. Ta wysoce motywująca metodologia pozwala uczestnikom na osobiste poznawanie swych umiejętności i kompetencji, na uruchomienie ukrytych talentów i potencjału oraz na rozwinięcie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do działania.

Metoda TeamCoaching została wynaleziona i pierwszy raz wypróbowana w Niemczech w VHS Freyung-Grafenau na grupie docelowej składającej się z osób bezrobotnych (i/lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej) poniżej 25 roku życia (U25). Wykorzystanie metodologii TeamCoaching w kształceniu zawodowym i późniejszym przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży.

Europejski projekt TeamCoaching

W ramach projektu TeamCoaching partnerzy z sześciu krajów UE współpracowali w celu znalezienia rozwiązań dla młodych osób w warunkach rosnącego bezrobocia wśród młodzieży i coraz bardziej niepewnych warunków zatrudnienia młodzieży w Europie, a w szczególności w Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Irlandii.

Celem europejskiego projektu Transferu Innowacji „TeamCoaching” było stworzenie, transfer, adaptacja i rozpowszechnienie na poziomie europejskim nowatorskiej koncepcji szkoleniowej „TeamCoaching”. Instytucje działające w sferze edukacji z Niemiec, Polski, Hiszpanii, Irlandii, Włoch i Austrii (kraje partnerskie) wspólnie badały możliwość transferu metodologii VHS TeamCoaching.

Międzynarodowe konsorcjum projektu TeamCoaching składało się z instytucji edukacyjnych posiadających obszerną wiedzę w zakresie szkolenia, edukacji młodzieży i młodych osób dorosłych. Wszyscy partnerzy mają także wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Posiadają również niezbędne zasoby, kontakty i umiejętności by przeprowadzić próbę, adaptację i wykorzystać model TeamCoaching w długim okresie i rozpowszechnić tę koncepcję na poziomie krajowym i europejskim.

Wybór partnerów miał na celu zapewnienie dużej różnorodności w ramach konsorcjum, tak aby reprezentowało zarówno kraje o wysokim (Hiszpania, Włochy) jak i niskim stopniu bezrobocia (Niemcy i Austria) a najlepsze praktyki z Niemiec i Austrii mogły być przetransferowane do krajów o wysokim poziomie bezrobocia. W dodatku, wybrani zostali partnerzy, którzy mają dostęp do różnych podgrup w ramach grupy docelowej U25, tak aby koncepcja TeamCoaching mogła być wypróbowana na różnych podgrupach U25.

Partnerzy testowali metodologię w różnych środowiskach edukacyjnych (wśród bezrobotnych, na uczelniach,szkoleniach, w szkołach) oraz na różnych podgrupach grupy U25, w razie konieczności adaptując koncepcję do szczególnych potrzeb danej podgrupy lub kraju oraz rozwijając ją pojęciowo. Przetestowano przydatność i skuteczność podejścia TeamCoaching jako narzędzia do nauczania kluczowych umiejętności w celu włączenia bezrobotnych w pierwotny rynek pracy. Zatem ważnym celem było dowiedzieć się, czy pozytywne doświadczenia mogłyby być potwierdzone w ogólnej grupie docelowej i różnych europejskich krajach partnerskich.

Korzyści płynące z projektów europejskich 

 • Adaptacja i rozpowszechnianie innowacyjnych koncepcji kształcenia TeamCoaching na poziomie europejskim.
 • Przyczynienie się do wzrostu zatrudnienia i włączenia w rynek pracy młodych ludzi w UE.
 • Międzynarodowi nauczyciele zaangażowani w projekt zwiększyli swoje umiejętności metodologiczne poprzez szkolenia TeamCoaching (Train the Trainer), dzieląc się z kolegami na szczeblu europejskim i zdobywając doświadczenie w trakcie realizacji szkolenia pilotażowego.
 • Ogólnie, poprawiono jakość kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych młodych ludzi w instytucjach szkoleniowych mogłyby być lepsze.
 • Dalszym osiągnięciem było to, że uczestniczące instytucje edukacyjne w krajach partnerskich chcą jeszcze ściślejszej współpracy w przyszłości i chcą dążyć do wymiany informacji na temat skutecznych metod i podejścia do szkolenia i kształcenia zawodowego.

Organizacje partnerskie

 Zaangażowane w projekt organizacje partnerskie i osoby do kontaktu to:

Niemcy      Volkshochschule Freyung-Grafenau,

Klaus Hippmann, hippmann@vhs-freyung-grafenau.de

Austria       Instytut Kształcenia Zawodowego Górnej Austrii, Wels

Daniela Nömeyer, daniela.noemeyer@bfi-ooe.at

Irlandia      Wyższa Szkoła Techniczna Tralee (Technical Institute Tralee)

Kristin Brogan, kristin.brogan@staff.ittralee.ie

Polska       Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych (WSEPiNM), Kielce

Zbigniew Szczepańczyk, zbigniew@wseip.edu.pl

Hiszpania         Centrum Edukacyjne Florida, Valencia

Ana Company, acompany@florida-uni.es

Włochy           Istituto Formazione Operatori Aziendali Italy, Reggio Emilia Davide Orlandini, davide.orlandini@ifoa.at

 

Projekt “Transferu Innowacji” “TeamCoaching” został sfinansowany ze środków unijnego programu LLL (“Uczenie się przez całe życie”). Więcej informacji znajduje się na stornie projektu: www.preview.leonardo-teamcoaching.de lub na stronie http:// www.adam-europe.eu/prj/9820/project_9820_de.pdf

Publikacja:

 
Koordynator Erasmus+ Skip to content