StoryAid

DLACZEGO StoryAid JEST WAŻNE?

Obecne kształcenie w zakresie opieki zdrowotnej opiera się na kompleksowym zrozumieniu biomedycznego modelu medycyny. Uznano jednak, że kluczowy jest program nauczania obejmujący bardziej całościowy model. Aby zapewnić nowy model edukacji zdrowotnej, opowiadanie historii jest dla nauczycieli kluczowym narzędziem pozwalającym pokazać ukryte i ciche historie pacjentów, pracowników służby zdrowia, bliskich i osób bezbronnych.


CO OSIĄGNĄŁ StoryAid ?

Celem StoryAidEU było „humanizowanie edukacji zdrowotnej poprzez opowiadanie historii”. Osiągnięto to poprzez stworzenie szeregu zasobów szkoleniowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i studentów do nauczania i uczenia się.


W JAKI SPOSÓB StoryAid EU SPEŁNIŁ SWOJE CELE?

W ramach projektu przeprowadzono (za pomocą szeregu technik gromadzenia danych) pełny przegląd narzędzi edukacji międzybranżowej, ocenę humanizmu i przeprowadzono niezbędne badania nad tym, w jaki sposób podejście oparte na opowiadaniu historii można wykorzystać do ulepszenia szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej. Połączono te trzy obszary, aby stworzyć dedykowany program edukacyjny dla edukatorów opieki zdrowotnej, mający na celu promowanie humanizmu w opiece zdrowotnej. Wszystkie zasoby edukacyjne można znaleźć w naszej Akademii StoryAidEU:

Przeczytaj nasze podsumowanie (po polsku):

Koordynator Erasmus+ Skip to content