LOLIPOP

Europejskie Portfolio Językowe Online „LOLIPOP” to efekt projektu unijnego w którym obok uniwersytetów z Irlandii, Francji, Hiszpanii, Norwegii oraz innych placówek dydaktycznych z Niemiec i Łotwy, uczestniczyli polscy partnerzy: Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. 

Celem projektu było stworzenie narzędzia, przy pomocy którego każdy uczący się języka angielskiego będzie mógł sam sprawdzić poziom jego znajomości. Ponadto sprawdzić można również swoje umiejętności interkulturowe.

Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z 30 najlepszych projektów językowych zrealizowanych w Unii Europejskiej.

Od strony informatycznej Portfolio opracowali pracownicy Wydziału Informatyki WSEiP w Kielcach. Koordynatorem był dr Robert Kowal. Strona językowa wersji polskiej jest autorstwa zespołu PASE, którego koordynatorem był Zbigniew Szczepańczyk z WSEPiNM.

Europejskie Portfolio Językowe Online

Koordynator Erasmus+ Skip to content