Bezpłatne kursy języka angielskiego

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje bezpłatne kursy języka angielskiego. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego.

Oprócz typowych zajęć językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

W przypadku kursów przygotowujących do egzaminu Cambridge nasza Uczelnia, która w województwie świętokrzyskim pełni rolę regionalnego Centrum Egzaminacyjnego British Council, zorganizuje egzamin próbny, przygotowujący do egzaminu właściwego.

Do udziału w kursach zapraszamy zwłaszcza osoby zainteresowane wyjazdami na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

Zgłoszenia w Studium Języków Obcych (p.130) i mailem: sjo@lipinski.edu.pl.

Koordynator Erasmus+ Skip to content