Kursy języków obcych

Dla zainteresowanych studentów Uczelnia zorganizuje kursy języków obcych. Uczestnicy pokrywać będą tylko koszt realizacji kursu, cena będzie więc niezwykle atrakcyjna. W tym roku akademickim została ustalona na poziomie 5 zł za 1 godzinę lekcyjną. Kursy odbywać się będą w soboty w godzinach od 8:00 do 10:00. Każdy kurs obejmie 60 godzin lekcyjnych.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgromadzenie 15 chętnych na określonym poziomie znajomości języka angielskiego lub dowolnego innego.

Oprócz typowych kursów językowych studenci mogą także uczestniczyć w kursie konwersacyjnym języka angielskiego z udziałem native speakers.

W przypadku kursów przygotowujących do egzaminu Cambridge nasza Uczelnia, która w województwie świętokrzyskim pełni rolę regionalnego Centrum Egzaminacyjnego British Council, zorganizuje egzamin próbny, przygotowujący do egzaminu właściwego.

Do udziału w kursach zapraszamy zwłaszcza osoby zainteresowane wyjazdami na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

ZGŁOSZENIA NA RECEPCJI, na parterze Uczelni.

Koordynator Erasmus+