Kurs w Pradze – stypendium 992 EUR

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych we współpracy z instytucjami z 5 krajów UE realizuje projekt „Safemedic” mający na celu stworzenie programu nauczania i materiałów dydaktycznych dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w zakresie radzenia sobie z trudnymi (nadpobudzonymi, nietrzeźwymi, agresywnymi itd.) pacjentami. Częścią projektu jest dwutygodniowy intensywny kurs pilotażowy, w trakcie którego studenci zapoznają sie i ocenią przygotowane materiały i metody dydaktyczne. Kurs będzie miał miejsce w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Pradze, w maju 2021 roku. Poszukujemy 6 studentów/ek, którzy/re wspólnie z koleżankami i kolegami z Czech, Irlandii, Litwy i Słowenii gotowi/e będą uczestniczyć w kursie i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. W przypadku większej liczby zgłoszeń wyboru uczestników dokona komisja, biorąc pod uwagę znajomość języka angielskiego (główne kryterium), motywację do wyjazdu, wyniki w nauce oraz działalność na rzecz uczelni. Uczestnikom przysługuje stypendium w wysokości € 992. Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora projektu, mgr. Przemysława Szczepańczyka za pośrednictwem formularza kontaktowego, pisząc pod adres erasmus@wsepinm.edu.pl, telefonując pod numer: 41 366 93 62 lub odwiedzając pokój 130. 

Ankieta

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności

    Koordynator Erasmus+ Skip to content