Konferencja we Lwowie

3 i 4 października na Uniwersytecie Króla Daniły we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja prawników, podczas której Prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek wygłosił referat „System tworzenia prawa przeciwdziałającego zjawisku korupcji w Polsce na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy”.

Koordynator Erasmus+ Skip to content