Konferencja naukowa w Bratysławie

W Akademii Policyjnej w Bratysławie (Słowacja) odbyła się konferencja naukowa „Optymalizacja edukacji studentów bezpieczeństwa”. Prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek był członkiem Komitetu Naukowego konferencji.

Nasza uczelnia od wielu lat współpracuje z Akademią – pracowników naukowych tej szkoły mieli okazję poznać studenci kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Artykuł dr. Krzysztofa Wątorka „Distance learning in the field of Internal Security. Experiences of the University of Law, Economics and Medical Sciences in Kielce” (Nauczanie na odległość na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Doświadczenia Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach) przygotowany na konferencję w Bratysławie:  POBIERZ

Bliższe informacje o konferencji

Koordynator Erasmus+ Skip to content