DOCTAE

Projekt programu Leonardo da Vinci

Partnerzy projektu: I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali (Włochy) – lider projektu, VUSTE ENVIS, spol. s r.o. (Czechy), Zweckverband Volkshochschule Passau (Niemcy), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (Hiszpania), Groupe Ecole Superieure de Commerce et d’Industrie de l’Ain (Francja), Artemisszió Alapítvány (Węgry), Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (Węgry), V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (Litwa), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach (Polska)

Polski koordynator projektu: mgr Zbigniew Szczepańczyk

DOCTAE to nie tylko projekt, to próba budowy sieci oraz zdefiniowania strategii nauczania: członkowie sieci DOCTAE to nauczyciele i zawodowi trenerzy, wspierający jedną z kluczowych idei Unii Europejskiej wyartykułowaną w strategii: „Nauka i szkolenia to fundament społeczeństwa opartego na wiedzy”.

Dostosowanie umiejętności trenerów i nauczycieli do wymogów problematyki europejskiej i procesu globalizacji jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie edukacji i kultury. Badania prowadzone przez Komisję Europejską wskazują na zaniedbania w kilku obszarach: 

  • wymiar europejski jest obecny w programach nauczania jedynie w kilku krajach,
  • uczniowie są coraz bardziej zróżnicowani pod względem pochodzenia, znajomości języków, zdolności, indywidualnych potrzeb,
  • mobilność nauczycieli i trenerów jest nadal niewystarczająca, a w znacznej mierze mogłaby się przyczynić do poprawy procesu kształcenia w obliczu wyzwań współczesności.

Partnerzy sieci DOCTAE łączą się poprzez realizację następujących celów:

  • wspieranie integracji i wzajemnego uznawania krajowych i europejskich systemów szkoleń i nauczania,
  • poprawę systemów nauczania poprzez zaspokajanie nowych potrzeb związanych z dialogiem międzykulturowym, przedsiębiorczością, aktywnością obywatelską oraz nauką języków obcych, 
  • wspieranie mobilności trenerów i nauczycieli w skali europejskiej.

Strona główna

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Koordynator Erasmus+ Skip to content