PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Projekt programu „Międzynarodowe partnerstwa strategiczne”

Partnerzy: Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach – lider projektu, Politechnika w Beja (Portugalia), Wyższa Szkoła Ambis w Pradze (Czechy).

Autor i koordynator projektu: mgr Przemysław Szczepańczyk

Projekt ma na celu zapewnienie materiałów dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków, zwłaszcza kierunku Zarządzanie i coaching oraz kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Istniejące programy nauczania w szkołach wyższych obejmują różne przedmioty związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych (np. „Bezpieczeństwo informacji”, „Ryzyko i bezpieczeństwo informacji”, „Bezpieczeństwo sprzętu IT, systemów i sieci” itp.). Rezultatem niniejszego projektu jest zestaw 6 modułów edukacyjnych zawierających wszystkie podstawowe informacje, których absolwent będzie potrzebował w przeciętnym miejscu pracy. 

Obecnie najczęstszym i jednym z najbardziej niebezpiecznych dla organizacji jest zagrożenie bezpieczeństwa danych, które dziś oznaczają informacje biznesowe, pieniądze, bezpieczeństwo osobiste itp. Naszym celem nie jest szkolenie studentów w zakresie zaawansowanych technologii lub programowania, ale zapewnienie im wiedzy i umiejętności czyniące ich kompetentnymi strażnikami swoich instytucji.

 Studenci poznają zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych i będą mogli rozpoznać, gdzie i kiedy mogą się one pojawić. Będą wiedzieć, jak postępować w przypadku podejrzanej działalności i jakich specjalistów poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu, jeśli potrzebna jest głębsza wiedza informatyczna. Przede wszystkim absolwenci będą mogli zapobiec większości ataków na systemy informatyczne swoich instytucji. „Ludzie pozostają najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa, a inwestowanie i rozwijanie kultury cyberbezpieczeństwa w organizacjach może zmniejszyć ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wpływając pozytywnie na wydajność i bezpieczeństwo, a jednocześnie ograniczając ryzyko finansowe.” (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ( ENISA), „Kultura bezpieczeństwa cybernetycznego w organizacjach”, 2017). Zapobieganie będzie oznaczało codzienne dbanie o takie podstawy, jak odpowiednie hasła i terminową ich zmianę, zainstalowanie i ciągłe aktualizowanie najnowszego oprogramowania bezpieczeństwa komputerowego, odpowiedzialne korzystanie ze stron www i poczty. Absolwenci będą również odpowiedzialni za prawidłowe wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W większych organizacjach mogą to być ich jedyne obowiązki. W innych – jedne z wielu. W każdej organizacji ich wiedza i umiejętności z pewnością będą potrzebne.

 Ponadnarodowość projektu pozwoli uczestnikom na wymianę informacji prowadzącą do uniwersalizacji powstałych materiałów. Ponieważ przedmioty zostały zrealizowane nie tylko w językach krajów partnerskich, ale także w języku angielskim, a jednocześnie są w pełni dostępne za darmo online, łatwo je będzie dostosować również do potrzeb innych krajów.

 Innowacyjny charakter projektu polega na stworzeniu jednolitego, kompleksowego i kompletnego kursu mającego zastosowanie i obowiązującego we wszystkich krajach projektu, a także poza nimi. Autorzy wzięli pod uwagę istniejące materiały i częściowe szkolenia, a także istniejącą literaturę na ten temat, zwłaszcza. wyniki szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji.

 

Polska wersja kursu online


Kliknij obrazek, aby otworzyć strony kursu

 

Strona główna

 

Koordynator Erasmus+ Skip to content